Sokağa Çıkma Yasağı ve Destekleyici Önlemlere Dair Taleplerimiz

Partimiz Bağımsızlık Yolu olarak, tüm dünyayı etkisi altına alan Corona Virüs olgusuna yönelik, halk sağlığına öncelik veren önlemlerin derhal hayata geçirilmesi gerektiği görüşündeyiz. UBP-HP Hükümeti gerekli önlemleri almak konusunda ikircikli davranmakta ve halkın duyarlılığı oranında bir kısım tedbirleri hayata geçirirken bu tedbirleri de uygulamak konusunda yeterince istekli görünmemektedir. Bu sebeple halkımızın farkındalığı ve hükümete baskı yapmaya devam etmesi çok önemli bir husustur. Ev ortamında kalmak, rutin yaşam faaliyetlerimizin değişmesi elbette çeşitli sıkıntılar yaratmaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki uzmanların da tavsiyeleri doğrultusunda minimum sosyal temas, bu virüsün bize ve sevdiklerimize zarar vermesini engellemenin şimdilik tek yoludur. Biz hükümete baskı yapmayı bıraktığımız anda, hali hazırda talepkar durumda olan sermayedarlar, ülkemizi nüfusun öneml bir kısmını gözden çıkaran İngiltere benzeri bir maceraya yöneltmek konusunda avantaj sağlayacaklardır.
Bu noktada krizin daha ilk gününden sağlık yönünden alınması gereken önlemleri listeleyen partimiz, geldiğimiz aşamada bu önlemleri ekonomik tedbirlerle ve dezavantajlı kesimleri gözeterek çeşitlendirmeyi gerekli görmüştür.

1- Derhal kapsamlı bir sokağa çıkma yasağı yürürlüğe konmalıdır. Tüm işyerleri tatil edilmeli ve istisnai (gıda, ilaç, gümrük) sektörler titizlikle belirlenmelidir.
2- Sokağa çıkma yasağından etkilenecek halka gerekli gıda, sağlık vb hizmetleri ulaştırmak üzere Sivil Savunma, Belediyeler, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı işbirliğinde çalışmalar yapılmalıdır.
3- Özel hastanelere kriz süresince mevcut personeli ile çalışacak şekilde kamu tarafından el konulmalı, her ilçede karantina hastaneleri mevcut hastanelerden ayrı olarak oluşturulmalıdır.
4- Kriz süresince vatandaşlar ve yasal izinli kişiler dışında ülkeye girişler tamamen durdurulmalıdır.
5- Bankalarda bulunan mevduat hesaplarından, elzem malzemelerin ithalatı ile ilgili belge göstererek yapılacak yurt dışı ödemeler dışında, yurtdışına para transferi durdurulmalıdır.
6- Bankalarda 10-25 milyon TL arası mevduatı olanlardan %5’lik, 25-100 milyon TL arası mevduatı olanlardan %10’luk ve 100 milyon TL ve üzeri mevduatı olanlardan %15’lik kısımları bir defaya mahsus olmak üzere sağlık ve gıda giderleri için el konulmalıdır.
7- Bankalarda 5 milyon TL üzer tüm mevduat hesaplarının faizlerinin %50’sine kriz dönemi boyunca el konulmalıdır.
8- İnşaat şirketleri, özel üniversiteler, araba galerileri, benzin istasyonları, büyük tarım arazisi sahipleri, beş ve daha çok yıldızlı otellere, bir defaya mahsus özel servet vergisi getirilmelidir.
9- Bugüne kadar yoğun olarak çalışmış olan ve kriz süresince ek gelir sağlamış olan 10 ve üzeri çalışanı bulunan market, ithalat sektörü ve tüm benzin istasyonlarından ek vergi uygulanmalıdır.
10- Tüm banka borç kredileri, ev ve dükkan kiraları, salgın önlemlerinin yürürlükte olduğu süre boyunca, müracaat aranmaksızın dondurulmalıdır.
11- Ev ve dükkan mal sahiplerinin üç adete kadar olan kira sözleşmesi gelirlerini asgari bir fiyattan devlet karşılamalıdır.
12- Elzem olarak belirlenen hizmetlerde çalışan özel/kamu tüm emekçilerin maaşları tam olarak ödenmeli, geriye kalan tüm vatandaşlara ve çalışma izinli herkese kriz dönemi boyunca sabit ve yaşanabilir bir asgari maaş bağlanmalıdır.
13- Sokağa çıkma yasağı süresince halkın iletişim hakkı çerçevesinde internet ve telefon haberleşmesi için asgari bir kota sağlanarak ücretsiz olarak sunulmalı ve kesinti uygulanmamalıdır.
14- Vergi, sosyal sigorta, ihtiyat sandığı gibi yatırımlar, elzem hizmetlerde çalışanlar dışında herkes için, sokağa çıkma yasağı dönemi boyunca, hak sahiplerini haleldar etmeyecek şekilde dondurulmalıdır.
15- Sokağa çıkma yasağı süresince halkın elektrik ve su giderleri için asgari bir kota sağlanmalı ve ücretsiz olarak sunulmalı ve kesinti uygulanmamalıdır.

Partimiz bu önlemlerin derhal ve tereddütsüz bir şekilde uygulamaya konmasının, toplumsal zenginliğimizden bugüne kadar fayda sağlamış ultra zenginlerin ödeyeceği küçük bir bedel karşılığında mümkün olduğu görüşündedir. Emekçi halkımızı bu talepler etrafında örgütlenmeye ve dünyada yaşanan örneklerden de görülebileceği gibi, kamu sağlığının özel kar gözetilerek güvence altına alınamayacağının bilinciyle Bağımsızlık Yolu’na omuz vermeye çağırıyoruz.

Bağımsızlık Yolu