Tam Kapanma ve Servet Vergisi Talep Ediyoruz

1- Derhal tam kapanma uygulamasına geçilmeli ve gıda, sağlık, enerji gibi yaşamsal öncelikli işler dışında tüm işyerleri faaliyetlerini durdurmalıdır.

2- Gıda, sağlık gibi hizmetler, 65 yaş üstü kişiler ve ihtiyaçlıların ayağına ücretsiz olarak götürülmelidir.

3- Özel hastaneler kamusal sağlık hizmetleri için, gerekli görülecek oteller karantina hizmetleri için karşılıksız olarak geçici süreliğine kamulaştırılmalıdır.

4- Ülkeye her türlü giriş on dört gün karantina kuralı ile gerçekleştirilmelidir. Bu kuralın istisnası olmamalıdır.

5- Servet Vergisi kapsamında: Banka hesaplarından, elzem malzemelerin ithalatı ile ilgili belge göstererek yapılacak yurt dışı ödemeler dışında, yurtdışına transferler durdurulmalı ve 10-25 milyon TL arası mevduatı olanlardan %5’lik, 25-100 milyon TL arası mevduatı olanlardan %10’luk ve 100 milyon TL ve üzeri mevduatı olanlardan %15’lik tıraşlama yapılmalıdır.

6- Bankalarda 5 milyon TL üzeri tüm mevduat hesaplarının faizlerinin %50’sine kriz dönemi boyunca el konulmalıdır.

7- Tüm banka borç kredileri, ev ve dükkan kiraları, salgın önlemlerinin yürürlükte olduğu süre boyunca, müracaat aranmaksızın dondurulmalıdır. Ev ve dükkan mal sahiplerinin üç adete kadar olan kira sözleşmesi gelirlerini asgari bir fiyattan devlet karşılamalıdır.

8- Elzem olarak belirlenen hizmetlerde çalışan özel/kamu tüm emekçilerin maaşları tam olarak ödenmeli, geriye kalan tüm vatandaşlara ve çalışma izinli herkese kriz dönemi boyunca sabit ve yaşanabilir bir asgari maaş bağlanmalıdır.

9- Tam kapanma süresince halkın internet, telefon, elektrik, su ihtiyaçları asgari bir kota sağlanarak ücretsiz olarak sunulmalı ve kesinti uygulanmamalıdır.

10- Vergi, sosyal sigorta, ihtiyat sandığı gibi yatırımlar, elzem hizmetlerde çalışanlar dışında herkes için, sokağa çıkma yasağı dönemi boyunca, hak sahiplerini haleldar etmeyecek şekilde dondurulmalıdır.

Bağımsızlık Yolu (a)
Münür Rahvancıoğlu
Bağımsızlık Yolu
Genel Sekreteri