Ücretsiz Kamusal Sağlık Haktır, Piyasalaştırılamaz!

Ülkemizde etkilerini her geçen gün daha da hissetmeye devam ettiğimiz ekonomik krizin bedelini hükümet eliyle emekçi kesimler olarak ödemeye devam ediyoruz. Krize bağlı olarak başlayan ve halkın tüm zaruri harcamalarına yansıyan zam, son olarak da hali hazırda atıl duruma bırakılmış devlet hastanelerinde ücretli olarak verilen hizmetlerle her geçen gün daha da geriletilen kamusal sağlık hakkına yansımıştır.

Anayasal hak olan kamusal sağlığın devlet hastanelerinde verilen hizmetlerin karşılığında gayrı yasal bir şekilde alınan ücretlerin zamlanması sonucunda eritilmesi hükümetin kriz dönemi izlediği emekçileri yoksullaştıran sermaye yanlısı politikalarından biridir.

Bağımsızlık Yolu olarak hükümete ücretsiz sağlık hizmetinin halkın anayasal bir hakkı olduğunu hatırlatır ve “zorunlu bağış” adı altında bu hakkın geriletilmesinin karşısında olduğumuzu vurgularız. Hükümeti derhal, kriz karşısında yoksullaşmaya devam eden emekçilerin yanında, sermayenin karşısında durarak ücretsiz sağlık hizmetinin, bağış, katkı, fon adı altında çeşitli şekillerde ücretlendirilmesine derhal son vermeye çağırıyoruz. Temel sağlık harcamalarına yapılan zamlar devlet tarafından karşılansın.

Bağımsızlık Yolu(a)

Melisa Koloz

Bağımsızlık Yolu Mali İşler Sekreteri