Verdiğimiz “Rahatsızlıktan” Dolayı Memnunuz

Basında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesi yapılan basın toplantısı sırasında bir özel sektör çalışanın sorduğu soru üzerine “üslup” nedeniyle kısa süreli gerginlik yaşandığına dair haberler yer almaktadır. Sorulduğu iddia edilen sorunun ne olduğu haberlerde yer almazken, bazı basın organları mevzubahis özel sektör çalışanının “bir tanıdığı vasıtasıyla toplantıya gizlice girdiğini” iddia etmiştir.

Söyledikleriyle bakana rahatsızlık veren mevzubahis özel sektör çalışanı Emekçinin Partisi Bağımsızlık Yolu Örgütlenme Sekreteri Gazi Gök’tür. Toplantıya bir tanıdığı aracılığı ile gizlice girdiği iddiası gerçekleri yansıtmamaktadır. Toplantının basına açık bölümüne komisyon üyeleri ve basın dışında katılan tek kişi de kendisi değildir. Gazi Gök gayet düzgün bir üslupla özel sektör çalışanlarının sorunlarını dillendirmiş ve özel sektör çalışanlarının sosyal sigorta yatırımlarının gerçek maaş üzerinden yapılmadığını vurgulamıştır. Bu yasadışılığı önlemekle sorumlu olan bakan ise bu gerçeğin dillendirilmesinden rahatsız olmuştur. Basın toplantısı sırasında huzur ortamının bozulmamasını istediğini belirten bakana emekçilerin huzura hasret kaldıklarını bir kez daha hatırlatırız!

Bağımsızlık Yolu (a)
Genel Sekreter
Umut Ersoy