Yasadışı AKP Seçim Ofisi Kapatılsın!

Bugün Havadis Gazetesi’nin yayınladığı haberde, AKP’nin Yeni Erenköy’de seçim ofisi açma cüretini gösterdiğini öğrenmiş bulunuyoruz.

AKP’nin ülkemizde temsilcilik açmasının yasa dışı olduğunu ve partimizin yabancı siyasi parti temsilciliklerinin kapatılması yönünde yıllardır verdiği mücadeleyi hatırlatmak istiyoruz.

Bağımsızlık Yolu, beş yıldan bu yana sürdürdüğü mücadelenin yanında, en son 18 Nisan 2023 tarihinde İçişleri Bakanlığı önünde eylem gerçekleştirmiş ve yabancı siyasal örgüt ile partilerin Kıbrıs’ın kuzeyinde yasa dışı faaliyetlerini protesto etmiştir.

Partimiz, bu konuyu ilk kez CTP-HP-TDP-DP Dörtlü Koalisyon Hükümeti döneminde gündeme getirmiş ve Bilgi Edinme Yasası kapsamında başvuru yapmıştır. Dörtlü Koalisyon Hükümeti bu konuda bir yasal boşluk olduğunu ve bu tür durumlara dair kural koyma çalışması yürüttüğünü dile getirse de ortaya hiçbir çalışma koymamıştır. Bağımsızlık Yolu, ayrıca dönemin İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile doğrudan görüşerek yetkililerin dikkatini bu konu üzerine çekmiştir.

Günümüzde UBP’nin başını çektiği çeşitli koalisyon hükümetleri tarafından aynı tutum sürdürülmekte ve yasa dışı bir şekilde faaliyet gösteren yabancı siyasi partilerin başında AKP gelmektedir. Türkiye kökenli seçmenlerin yoğun olduğu bölgelerde açılan AKP temsilcilikleri yasa dışı faaliyetler yürütmektedir.

İtirazımız sadece AKP’nin temsilciliklerine dönük değildir. Aynı şekilde, ülkemizde örgütlenme çalışması yürüten CHP, İYİ Parti ve MHP gibi yapılara ve ideolojik olarak kendimize yakın bulduğumuz diğer siyasi partilerin de temsilcilik açmalarına karşı olduğumuzu belirtmek isteriz. Kısacası, bizim itirazımız, ülkemizde yasa dışı faaliyet gösteren her türden ve her yabancı ülkeden siyasi örgüt ve partilere ilişkindir. Bağımsızlık Yolu olarak verdiğimiz mücadele belirli bir yapıya karşı değil, Kıbrıslı Türk halkının saygınlığı, iradesi ve hakları için bir bütün olarak ortaya koyduğumuz bir mücadeledir.

Bu doğrultuda, mevcut UBP-DP-YDP Hükümeti’ne de soruyoruz: Ülkemizde hiçbir yasal dayanağa sahip olmadan siyasi faaliyet yürüten yabancı parti ve örgütlerin temsilcilikleri ile ilgili ne zaman önlem almayı planlamaktasınız?

Eğer bu konuda bir önlem alma ihtiyacı duymuyorsanız ve bu faaliyetlerin yasal bir zemini olduğunu düşünüyorsanız, kamuoyunu bu faaliyetlerin hangi yasal çerçeveye dayandığı konusunda bilgilendirecek misiniz?

Dernekler Yasası altında kayıtlı bir şekilde faaliyet gösteren, ancak Dernekler Yasası’na aykırı bir biçimde yasa dışı faaliyetlerde bulunarak yabancı siyasi parti temsilcisi gibi hareket eden yapılar hakkında ne gibi adımlar atmayı planlamaktasınız? Yönettiğiniz ülkede yasa dışı faaliyetlerin düzenli olarak gerçekleşmesinden hiç mi rahatsızlık duymamaktasınız? Yunanistan’dan veya Kıbrıs Cumhuriyeti’nden bir siyasi parti ülkemizde temsilcilik açarsa veya Dernekler Yasası’na kayıtlı olan bir dernek bu siyasi partilerin adına hareket etmeye başlarsa, konuya ilişkin tavrınız ne olurdu?

Bu soruları kamuoyu adına soruyoruz ve Kıbrıslı Türk Halkının siyasi iradesinin bağımsızlığını savunmak için bu soruların takipçisi olacağız.

Bağımsızlık Yolu (a)

Umut Ersoy

Parti Meclisi Üyesi