Yaşam İçin Çal Söyle Nükleere Hayır De!

(01.04.2015)

Nükleere Hayır Platformu Kıbrıs olarak kurulduğumuz gün olan 22 Aralık 2014 den bu güne konuyu Kuzey Kıbrıs medyasının gündeminde tutmaya çalışıyoruz.
Yaptığımız imza kampanyası, yürüyüş ve panel çalışmalarıyla konuya bilimsel yaklaşımlar çerçevesinde yaklaşıyoruz. Mücadelemizde gerek Türkiye’ deki nükleer karşıtları, gerekse Güney ve diğer ülkelerdeki karşıt örgütlerle irtibattayız. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki sanılanın aksine nükleer santral kazaları nadir değildir. Bugüne kadar 600’ün üzerinde nükleer kaza olmuştur
Aslına bakılırsa nükleer santrallerin kaza olmadan da gerek deniz eko sistemine, çevresinde yaşayan insanlara ve gerekse tüm canlılara zararları vardır. Santrallerin normal çalışma şartlarında açığa çıkarttığı radyoaktif atıklar başlı başına sorun teşkil etmektedir. Bugüne kadar dünyada atıklara bulunmuş bir çözüm yoktur. Almanya’da yapılan bir araştırmada santral çevresinde yaşayan çocuklarda lösemi riskinde artış saptanmıştır.
26 Nisan 1986 insanlık tarihinin en karanlık günlerinden biridir. 26 Nisan 1986 günü Ukrayna’nın Çernobil bölgesinde o güne kadar görülmemiş boyutta bir nükleer santral kazası yaşanmıştır. Kaza öncesinde herhangi bir doğal felaket yoktur. Kazanın Santralin güvenlik denemesi yapılırken olması dikkate değer bir ayrıntıdır. Kazanın olumsuz etkilerinden binlerce kilometre ötedeki insanlar bile nasibi almıştır. Özellikle çocukluk tiroid kanserlerinde artış vardır. Bugün için aradan 40 yıla yakın zaman geçmesine rağmen bölge hayalet bir şehir görünümündedir
Kazada kaç kişinin öldüğü, kaç kişinin zarar gördüğü, dahası kaç neslin etkilendiği hesaplanamamaktadır.
Biz Nükleere Hayır Platformu Kıbrıs olarak santral yapılmasının karşısında yer almaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Nükleer enerji kanser yapıcıdır. Nükleer enerji insanlık neslinin genetik yapısını bozucu bir güçtür.
Çernobil’in hüzünlü anısına 25 Nisan günü Lefkoşa‘da bir konser düzenlenecektir.
Sloganımız ‘yaşam için çal söyle, nükleere hayır de’dir
Nükleere hayır platformu Kıbrıs olarak Çernobil’in hüzünlü anısına her bireyi sivil toplumun gösterdiği bu duyarlılığa ses vermeye çağırırız.

Nükleere Hayır Platformu

Leave a Comment