YDÜ’nün Hayvanlar Üzerinde Deney Yapma İzni Yok

“Bir süre önce basında çıkan Yakın Doğu Üniversitesi’nde hayvanlar üzerinde deney yapılacağı ve Hayvan Deneyleri Etik Kurulu oluşturulduğu haberleri üzerine, konunun yasal boyutunu araştırmak amacıyla, Bilgi Edinme Hakkı Yasası’ndan kaynaklanan hakkımızı kullanarak Tarım Bakanlığı’na başvuru yapmıştık. Başvurumuza verilen yazılı yanıta göre; Yakın Doğu Üniversitesi’nin hayvan deneyleri yapmak konusunda hiç bir şekilde izni yoktur. Dolayısıyla adı geçen kurumda yapılagelen veya yapılacağı açıklanan deneyler tamamen yasa dışıdır ve Hayvan Refahı Yasası’na göre de suçtur.

Hayvan Refahı Yasası’nın 21’inci maddesi, “Bakanlık tarafından ruhsatlandırılan kişiler dışında hiç kimse hayvanlarla deney yapamaz” demekte ve deneylerin, Hayvan Refahı Danışma Komitesinin olumlu görüşü üzerine Bakanlığın vereceği izne tabi olduğu belirtilmektedir. Bakanlıktan aldığımız yazılı yanıta göre ise; “hiç bir kurum ve/veya şahıs ile ilgili daha önce bakanlığımıza herhangi bir görüş verilmemiş olup, yetkilerimiz dışında da herhangi bir ruhsatlandırma ve/veya izinlendirme yapılmamıştır.” Ayrıca bu cevapta, Hayvan Refahı Danışma Komitesi’nin 2015 yılında görev süresi dolduktan sonra tekrar oluşturulmadığı ve komitenin görev yaptığı süre içinde hayvan deneyleri konusunda olumlu bir görüş vermediği de açıklanmıştır. Bu husustaki tüzüğün yürürlüğe girmediğinin ve Yakın Doğu’nun hiç bir izin almadığının da açıkça yazıldığı cevapta, basında deney yaptığını açıklamasına rağmen Yakın Doğu’ya herhangi bir denetim yapılmadığı da kabul edilmektedir.
Dolayısıyla Tarım Bakanlığı tarafından bizlere verilen bu yazılı cevapta, hükümet, Hayvan Refahı Yasasına uymadığını açık seçik kabul etmekte ve yasaya uymayarak deney yapacağını açıklayan Yakın Doğu’ya da hiç bir yaptırım uygulamamaktadır.
Bizler, Meclise sunduğumuz Hayvan Refahı (Değişiklik) Yasa Önerisi’nde, yasanın mevcut halinin bile yeteriz olduğunu, hayvan deneylerinin tamamen yasaklanmasını önerdik ve Yasamızın takipçisi olacağız. Aynı zamanda, yasa dışı deneyler yapılması konusunda da girişimlerimize devam edeceğiz. Hukuka saygılı ve hayvan sever her kişi ve örgütü, Yakın Doğu’nun hayvan deneyleri yapmasını kınamaya çağırırız.”

Kıbrıs Dünya Yalnız Bizim Değil Hareketi

Leave a Comment