Yerel ve Merkezi Otoritelerin Ekoloji Alanındaki Yükümlülükleri Onlara, Örgütlü Mücadele ile Hatırlatılabilir

Bir kaç gün önce geride bıraktığımız 4 Ekim günü, Dünya Hayvanları Koruma Günü olarak kutlanmaktadır. 4 Ekim vesilesiyle her yıl başta demokratik kitle örgütleri olmak üzere tüm duyarlı insanlar tarafından sokaktaki ve barınaktaki hayvanlarımız güzelce ilgi ve sevgi ile karşılanmaktadır.

Adamız genelinde birçok hayvan (sokak hayvanı, egzotik hayvanlar vs.) günbegün zarar görmektedir. Sokakta yaşamaya çalışan birçok hayvan, zehirlenerek veya dövülerek öldürülmekte, birçok egzotik hayvan türü adaya usulsüz bir şekilde getirilmekte, hiçbir yerel kuruluş Hayvan Refahı Yasası gereğince görevini yerine getirmemektedir. Mevcut durumda bir çok alanda olduğu gibi hayvan hakları konusunda da, devlet kamusal ve ücretsiz olarak sunması gereken hizmetleri, demokratik kitle örgütlerine devretmektedir. Yerel ve merkezi kurumların yapmakla yükümlü olduğu tüm işlerin üzeri örtülmeye, yapılması gerekenler ertelenmeye devam edildikçe; bizler 4 Ekim Dünya Hayvanlar Günü’nü de diğer günlerden daha farklı geçirmeyeceğiz.

Bağımsızlık Yolu Ekoloji ve Hayvan Hakları Komitesi olarak gerek hayvan hakları gerekse ekolojik talana karşı görev ve yükümlülüklerinden haberdar olan bir devlet istiyoruz. Sadece demokratik kitle örgütleri eliyle sürdürülen mücadelelerle hayvan hakları ve ekoloji konularında özlenir bir seviyeye gelmek mümkün görünmemektedir. Yaşanılabilir bir dünyada rahatça nefes almak ve nefes aldırabilmek istiyorsak, yerel ve merkezi otoriteleri el çektikleri yükümlülüklerini tekrar yerine getirmeye zorlayacak örgütlü bir mücadele örmek elzem olmuştur. Eğer yaşamın bir hak olduğunu düşünüyor ve yaşanılabilir bir dünya düşlüyorsak, mevcut düzeni değiştirebilmek istiyorsak, örgütlendikçe güçleneceğiz.

Bağımsızlık Yolu

Ekoloji ve Hayvan Hakları Komitesi (a)

Hatice Azizoğlu

Leave a Comment