Zorla Demokrasi Mitingi Olamaz

(04.08.2016)

Bağımsızlık Yolu olarak yarın gerçekleşecek “Darbeye Karşı Demokrasi Mitingi” çerçevesinde yaşanan olayları kaygıyla takip etmekteyiz.

Öncelikle belirtmek gerekir ki demokrasiyi desteklemek her örgütün ve bireyin sorumluluğudur. Her bireyin demokratik bir şekilde görüşlerini ifade edebilmesi, birey hak ve özgürlüklerinin gereğidir.

Ancak farklı devlet dairelerinde, bakanlıklardan gelen emirler doğrultusunda müdürlerin kamu emekçilerini mitinge katılmaya zorladığı haberleri tarafımıza ulaşmaktadır. Ayrıca kktc’ye vatandaşlık başvurusu yapan kişilerin “mitinge gelmezsen işin olmayacak” şeklinde uyarılıyor olduğu yönünde de bilgiler tarafımıza ulaşmış durumdadır. Mitinge destek veren bazı özel eğitim kurumları ve işletmeler ise çalışanlarını işleri ile tehdit ederek zorla mitinge katılmaya zorlamaktadır.

Böylesi bir durum hiçbir şekilde demokrasi içinde tanımlanamaz. Emekçileri özgür iradeleri dışında miting alanlarına taşımak ne mitinge, ne de demokrasiye bir katkı sağlayacak, bilakis ülkemizdeki demokrasiye kalıcı zararlar verecektir.

Mitinge katılımcı olan ve gerçekten demokrasiye inanan sivil toplum örgütlerinden, sendikalardan ve siyasi partilerden, miting organizatörlerini bu demokrasi dışı tutumdan bir an önce vazgeçirmelerini veya demokrasi adına bu mitingden çekilerek işlenen suça ortak olmamalarını talep ediyoruz.

Gerek polis, gerekse diğer yetkili mercilere ise insan hak ve özgürlüklerine aykırı, suç teşkil eden bu duruma müdahale etme çağrısında bulunuyoruz.

Ayrıca AKP temsilcilerinin gerçekleşecek mitingde konuşma yapma durumunun oluşması halinde, yetkililere bu duruma engelleme çağrısında bulunuyoruz. Başka bir ülkenin bir siyasi partisinin ülkemizde miting düzenlemesi ve siyasi propagandasını yapması kabul edilebilir değildir.

 

Bağımsızlık Yolu (a)

Mustafa Keleşzade

Leave a Comment