Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Özkızan İki Toplumlu Toplantıda Vurugladı: Kıbrıs Sorunu Hem Güneyde Hem Kuzeyde Emek ve Sınıf Mücadelesinin Büyümesiyle Çözülebilir

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Celal Özkızan, “The Left and the Cyprus Problem” isimli platformun çevrim içi toplantısına katıldı.

Sol partiler ve sendika temsilcilerinin katıldığı, Uluslararası ve Yerel Konjonktür – Barış ve Çözüm için Sol’un sorumlulukları konulu toplantıda Bağımsızlık Yolu’nun Kıbrıs Sorunu’na bakışını değerlendiren Özkızan,  Kıbrıs Sorunu’nun çözümünün parti için üç anlama geldiğini söyledi. Özkızan, bunların Kıbrıs Adasının birleşmesi, Kıbrıslı Elenler ile Kıbrıslı Türklerin siyasal eşitliği ve Kıbrıs Adasının İngiliz üsleri de dahil olmak üzere bütün yabancı güçlerden arındırılması olduğunu belirtti.

Özkızan, Bağımsızlık Yolu’nun bu amaçlara ulaşmak için Kıbrıs Sorununu merkeze alan bir yaklaşımla ele almak yerine emek ve sınıf mücadelesini merkeze alan bir yaklaşımı savunduğunu ifade etti. Kıbrıs Sorunu etrafında bir muhalefet kurmak yerine ekonomik konular ve halkın geçim konuları etrafında bir muhalefet kurulması gerektiğini belirten Özkızan, Kıbrıs Sorunu’nun hem güneyde hem kuzeyde böyle bir emek ve sınıf mücadelesinin büyümesiyle çözülebileceğini söyledi.

Türkiye Kökenli Emekçiler, Kıbrıslı Türk Halkının Bir Parçasıdır

Bağımsızlık Yolu’nun kimlik değil sınıf temelli bir Kıbrıs Sorunu anlayışı olduğunu dile getiren Özkızan, neoliberal globalleşme çağından geçtiğimiz süreçte Kıbrıs’ın hem kuzeyinin hem de güneyinin dünyanın pek çok yerinden gelen emekçilere ev sahipliği yaptığını söyledi. Kıbrıs’ın kuzeyindeki Türkiye kökenli göçmen nüfusun büyük bir çoğunluğunun emekçi insanlar olduğunu vurgulayan Özkızan, kuzeyde yaşayan Türkiye kökenli insanların Kıbrıslı Türk halkının bir parçası olduğunu ve Kıbrıs’ın geleceğinde de yerleri olduğunu ifade etti.

Özkızan, Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan Türkiye kökenli insanlara yönelik ayrımcı söylemlerin, Kıbrıs’taki barış mücadelesine zarar verdiğini söyledi.