Bağımsızlık Yolu: Hükümet Olabilirler Ancak İktidar Olamazlar

Bağımsızlık Yolu, Meclis önünde basın açıklaması yaparak, partinin yeni döneme ilişkin görüşlerini paylaştı.

Ekonomik sorunlara dikkat çeken parti, emekçi iktidarını kurmak için mücadele edeceğini ve özel sektör emekçilerinin sorunlarının siyasetin merkezinde olacağını bildirdi.

Meclis’te yeni dönem milletvekillerinin ant içtiği sırada düzenlenen eylemde, Bağımsızlık Yolu üyeleri, özel sektörde 10 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerinde sendikasız işçi çalıştırmanın yasaklanması için mücadele etmeye devam edeceğine yönelik hep bir ağızdan ant içti.

RAHVANCIOĞLU: HÜKÜMET OLABİLİRLER ANCAK İKTİDAR OLAMAZLAR

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu yaptığı açıklamada, yeni seçilen vekillerin yemin töreni nedeniyle, Bağımsızlık Yolu’nun yeni döneme ilişkin görüşlerini aktarmak amacıyla toplandıklarını belirtti.

Seçim süreci boyunca vaatler verildiğini hatırlatan Rahvancıoğlu, şimdiden yapılan açıklamalarla vaatlerden dönülmeye başlandığını savundu.

“Rejim partileri bu ülkede hükümet olabilirler ancak iktidar olamazlar” diyen bulunan Rahvancıoğlu, başta özel sektör emekçileri olmak üzere yoksullaşan, gelir düzeyi düşen, pahalılık altında ezilen, alım gücü gerileyen halkın haklarını savunmak amacıyla her platformun kendileri için bir mücadele platformu olduğunu kaydetti.

BASIN AÇIKLAMASI

Ardından Bağımsızlık Yolu Mağusa Örgütlenme Sorumlusu Sevgül Uzkan, hazırlanan basın açıklamasını okudu.

Halkın çok ciddi ekonomik sıkıntılarla boğuştuğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Tüp gaz zammı, elektrik kesintileri, her geçen gün pahalılaşan temel ihtiyaç maddeleri, akaryakıt zamları ve eriyen alım gücümüz; emekçiler için giderek büyüyen bir yoksulluk anlamına geliyor. Tüm bunlardan kar eden odaklar, sermayedarlardır. Hükümetler ise sadece bu sermaye odaklarını gizleyen paravan görevi görmektedirler.”

“Zenginler her geçen gün daha da zenginleşirken, emekçi halk fakirleşmektedir. Halk fakirleştiği için zenginler daha da zenginleşmektedir” denilen açıklamada, bu durumu tersine çevirmenin yolunun “zenginlere hizmet eden mevcut rejimin yapısını reddetmekten geçtiği” görüşü belirtildi.

Bağımsızlık Yolu’nun ilerleyen dönemde “rejim partilerinin” takipçisi olmaya devam edeceği ifade edilen açıklamada, ekonomik sıkıntıların çözümü için halktan yana politikaların vurgulanacağı ifade edildi.

Halkın alım gücünün yükseltilmesi için asgari ücretin en düşük kamu maaşına eşitlenmesi ve hayat pahalılığının iki ayda bir maaşlara yansıtılması gerektiği belirtilen açıklamada, anayasal hak olan eğitim ve sağlığın tamamen ücretsiz ve kaliteli bir şekilde devlet tarafından sağlanması gerektiği vurgulandı.

Teşvikler, muafiyetler ve hibelerin tamamen durdurulması istenen açıklamada, başta eğitim ve sağlık olmak üzere kamuya kaynak aktarılması ve “Servet Vergisi” alınması gerektiği ifade edildi.

Partinin, yeni dönemde halkın yararına yapılması gerektiğini düşündüğü yasalar konusunda da takipçi olacağı ve yasaları hazırlayarak, Meclis gündemine taşıyacağı bildirilen açıklamada, parti tarafından öncelikli olarak gündeme alınacak yasalar sıralandı.

Bağımsızlık Yolu’nun özel sektörde 10 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerinde sendikasız işçi çalıştırmanın yasaklanması için mücadele etmeye devam edeceği kaydedilen açıklamada, emekçi iktidarını kurmak için mücadele edileceği, özel sektör emekçilerinin sorunlarının siyasetin merkezinde olacağı belirtildi.

Basın açıklaması, slogan ve alkışlarla sona erdi.

Basın açıklamasının tam metni:

Değeri Basın emekçileri,

Emekçi Halkımız

Bugün burada yeni seçilen Milletvekillerinin göreve başlaması ve yemin töreni vesilesiyle buluştuk. Daha seçimler biter bitmez, hükümet ve bakanlık alternatiflerini konuşmaya başlayan, kişisel al-ver hesaplarına gömülen rejim partilerine; Bağımsızlık Yolu olarak halkımızın çok ciddi ekonomik sıkıntılarla boğuştuğunu hatırlatmayı görev biliriz.

23 Ocak seçimlerinin propaganda dönemi boyunca tüm rejim partileri halkımıza cennet vaat etti. Bu vaatler bol keseden sıralanırken, tüm propaganda dönemi boyunca vurguladığımız bir gerçeğin altını burada bir kez daha çizmek isteriz. Vaatler dönemi sona erer ermez, rejim partileri bizlere mazeretleri sıralamaya başlayacaklar demiştik. Bu mazeretler daha şimdiden işitilmeye, hükümet kurmak için girişilen çeşitli pazarlıklarda, seçim dönemi boyunca vaat edilenlerin hayata geçirilmeyeceği itiraf edilmeye başlandı bile…

Bağımsızlık Yolu olarak bu ülkede hükümet olmanın iktidar olmak anlamına gelmediğini bir kez daha vurgularız. Bu ülkede iktidar kapkaççı sermaye odakları ile AKP yetkilileridir. Halkın yaşadığı ekonomik sıkıntıların kaynağında da bu kapkaççı sermayenin kısa vadeli kar hırsı vardır. Tüp gaz zammı, elektrik kesintileri, her geçen gün pahalılaşan temel ihtiyaç maddeleri, akaryakıt zamları ve eriyen alım gücümüz; emekçiler için giderek büyüyen bir yoksulluk anlamına geliyor. Tüm bunlardan kar eden odaklar, sermayedarlardır. Hükümetler ise sadece bu sermaye odaklarını gizleyen paravan görevi görmektedirler.

Zenginler her geçen gün daha da zenginleşirken, emekçi halk fakirleşmektedir. Halk fakirleştiği için zenginler daha da zenginleşmektedir. Bu durumu tersine çevirmenin yolu ise zenginlere hizmet eden mevcut rejimin yapısını reddetmekten geçmektedir. Emekçilerin partisi Bağımsızlık Yolu, mevcut rejim partileri ile böyle bir dönüşümün mümkün olmadığını, emekçi halkın kurtuluşunun kendi mücadelesinin eseri olacağını vurgular.

Partimiz önümüzdeki dönemde, rejim partilerinin takipçisi olmaya, halka sıralayacakları mazeretlerin maskesini düşürmeye devam edecektir. Bu çerçevede en can yakıcı sorunlarımızdan birisi olan ekonomik sıkıntıların çözümü için halktan yana politikaları vurgulayacağız. Rejim partilerine hatırlatırız ki; halkın alım gücünün yükseltilmesi için Asgari Ücret en düşük kamu maaşına eşitlenmeli ve hayat pahalılığı iki ayda bir maaşlara yansıtılmalıdır. Bunun yanında Anayasal halk olan eğitim ve sağlık tamamen ücretsiz ve kaliteli bir şekilde devlet tarafından sağlanmalıdır. Kamusal kaynakların özel sermayeye aktarılması demek olan teşvikler, muafiyetler, hibeler tamamen durdurulmalı ve başta eğitim ve sağlık olmak üzere, kamuya kaynak aktarılmalıdır. Servet Vergisi alınarak toplu taşıma, sosyal konut, kooperatifçilik ve üretim alanlarına kamusal yatırım yapılması da önümüzdeki dönemde Bağımsızlık Yolu’nun talepkar olacağı konular arasında olacaktır. Partimiz yeni dönemde halkımızın yararına yapılması gerektiğini düşündüğü yasalar konusunda da, hem takipçi olacak hem de hukukçuları vasıtasıyla ilgili yasaları hazırlayarak Meclis gündemine taşıyacaktır. Bu çerçevede partimiz tarafından öncelikli olarak gündeme alınacak olan yasalar şu şekildedir:

Mobbing Yasası, Vatandaşlık Yasası, Özerk Tiyatro Yasası, İş Yasası’nda yapılacak değişikliklerle Ebeveynlik izinlerinin düzenlenmesi ve Hamileyken işten çıkarmanın yasaklanması, Kadın çalışanların yıpranma payının yeniden yasalaşması, Asgari ücretin en düşük kamu maaşına eşitlenmesi, Servet Vergisi’nin yasalaşması, Sigorta emeklilerinin maaşlarının asgari ücretin altında kalmayacak şekilde düzenlenmesi, Özel Hayatın Gizliliğinin korunmasına ilişkin yasada gazetecilerin yargılanmasını önlemek için düzenleme yapılması, Bilişim Suçları Yasası’nın basın özgürlüğü ile ifade özgürlüğü ve haberleşmenin gizliliğini ihlal edici maddelerinin tadil edilmesi, Fasıl 154’de kadına yönelik şiddetin suç olarak tanımlanarak yüz kızartıcı suç kapsamına alınması ve Müfsit Niyetli yayınlar ile ilgili düzenlemenin kaldırılması…

Bağımsızlık Yolu tüm bu adımların atılabilmesi için özel sektör emekçilerinin örgütlü mücadelesinin şart olduğunun bilinciyle özel sektörde 10 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerinde sendikasız işçi çalıştırmanın yasaklanması için mücadele etmeye devam edecektir.

Propaganda dönemi boyunca, seçimden sonra da sokakta mücadele etmeye devam edeceğimizi vurgulamıştık. Partimiz şu andan itibaren rejim partilerinin ensesinde olmaya, halkın haklarını savunmaya devam edecek; hem yasa çalışmaları hem de sokak mücadelesi ile halkın hakları mücadelesini yükseltecektir. Rejim partilerinin sermayedarlara paravan oldukları bu düzenin maskesini düşüreceğiz, emekçi iktidarını kurmak için mücadele edeceğiz. Çünkü artık emekçilerin partisi vardır.

Bağımsızlık Yolu
Emekçinin Partisi