Barış Hemen Şimdi!

(31.08.2015)

Bölgemiz Ortadoğu’da, Türkiye’de ve Kıbrıs’ta barış talebi belki de hiç bir zaman bu kadar değerli ve gerekli olmamıştır.
Ortadoğu, emperyalizmin kendi çıkarları doğrultusunda bölgeyi şekillendirme politikalarının sonucunda, kan ve gözyaşının coğrafyası konumuna getirilmiştir; farklı dini, mezhepsel ve etnik gruplardan gelen ezilenler birbirlerine düşman edilmiş, kardeş kardeşe katlettirilmiştir. Egemenler, petrol kuyuları ve stratejik çıkarları uğruna 100 binlerce insanı yaratılan çatışmalarda ölüme mahkum etmiş, milyonlarcasını ise göç etmeye zorlamıştır.
Türkiye’de IŞİD’e doğrudan desteği, bölgesel savaşın kışkırtıcılığı ve yolsuzlukları ile meşruluğunu kaybeden AKP iktidarı, Türkiye halklarının demokratik tepksini Gezi’de olduğu gibi hazmedememiş, halkların kendi elleri ile kazıyarak inşa ettiği barış köprülerini iktidarının kanlı elleri ile bir bir yıkmaya girişmiştir.
Adamızda ise bir yandan çözüm arayışları ve barışın inşaası amacı ile halkların ortak etkinlik ve eylemleri sürerken, diğer yandan ise statükodan çıkarı olan kesimler tarafından, nefret ve çatışma ortamı yaratılmaya çalışılmakadır. Çözüm sonrası ellerinde tuttukları imtiyazları kaybetme tehlikesini hisseden ayrıcalıklı sermaye grupları, halkımız üzerinden kazandıkları güç ile adada yaşayan insanları birbirine düşürmeye yönelik yayınlar yapmakta, fısıltılar yaymaktadır.
Ada halkları olarak, halkların birbiri ile savaşanın sadece ayrıcalıklılara yaradığının, ölümün, göçün, tecavüzün ve travmanın ise halklara kaldığını en iyi bilenleriz. Bölgemizde, Türkiye’de ve adamızda egemenler tarafından sürdürülen politikalara karşı barış istencimizi haykırmak vicdanen ve geleceğimiz için egemenlere verilecek en güzel cevaptır.
Bağımsızlık Yolu olarak genci yaşlısı, kadını erkeği, yerlisi göçmeni tüm halkımızı 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde saat 18’de Kuğulu Park’ta kortejimizde buluşup, sendikaların organize ettiği ara bölgedeki iki toplumlu etkinliğe katılmaya çağırıyoruz.
Halkların savaşına, sınıfların barışına hayır!
Kıbrıs’ta Barış! Türkiye’de hemen! Ortadoğu’da şimdi! Barış hemen şimdi!

Bağımsızlık Yolu(a)
Mustafa Keleşzade

Leave a Comment