Egemenlere ve İşbirlikçilere İnat; Bağımsız Kıbrıs İçin Düşünmeye, Üretmeye ve Yürümeye Devam!

(15.08.2017)

 

“Kıbrıs adası tarih boyunca bölgede egemenlik kurmayı amaçlayan farklı güçlerin saldırıları ve işgallerini yaşamıştır. Ada üzerinde egemenlik kuran her güç, ada halklarına karşı yeni baskılar ve zulüm getirmiştir. 1974 yılının ikinci yarısı, ada insanı için etkisi halen devam etmekte olan dış müdahalelerin yılı olmuştur.

Adaya peşi sıra NATO ülkelerinden tamamlayıcı müdahaleler gelmiştir; 15 Temmuz Yunanistan Darbesi ile başlayan müdahaleler, 20 Temmuz Türkiye çıkartması ile derinleşmiş, 14 Ağustos 2. Harekâtı ile ise adanın bölündüğü günümüz halini almıştır.

Adamız tarihi boyunca olduğu gibi günümüzde de, bu coğrafyada egemen olmak için rekabet eden güçlerin mücadele sahası olmayı sürdürmektedir.

Bunun en net göstergesi NATO’ya bağlı 3 ordunun (İngiltere, Yunanistan, Türkiye), BM birliklerinin, ABD dinleme tesisi, Fransa’nın ise çeşitli askeri imtiyazlarıyla adamızda bulunmasıdır. Bunun yanında adamızın kuzeyinde oluşturdukları işbirlikçi kurumlar eli ile Türkiye, güneyinde ise emperyalizm işbirlikçisi yerli burjuvazisi ,troykası ve diğer kurumları eli ile AB, emekçi halklara dönük emperyalist saldırılarını her gün sürdürmektedir. NATO’cu emperyalist müdahalelerle ikiye bölünmüş adamızın tamamı emperyalizmin işgali altındadır.

Bölünmüş adamızın kuzeyi izolasyonlarla anılmaktadır. Ama bu izolasyonlar ne neo-liberal saldırganlığın, ne de gericiliğin adamızın kuzeyine girişini engellemektedir. Üretimden kopartılmış, bağımlılaştırılmaya çalışılan coğrafyamızda emek sömürüsü, hava sıcak mı, soğuk mu, kim yerli, kim göçmen bakmaksızın artarak sürmektedir. Bizleri yeterince inançlı bulmayanlar kendi siyasi ajandaları temelinde çocuklarımızı, gençlerimizi Koordinasyon Ofisleri, Din İşleri Dairesi Değişiklik Yasası gibi araçlarla gericiliklerinin pençesine almaya çalışmaktadırlar. İnsanımızın barış iradesinden korkanlar her fırsatı umutsuzluğu yaratmak ve b, c planlarını gündeme sokmak adına kullanmaktadırlar. Crans Montana sonrası gelişen söylemler de bunun son örneğidir.

Tüm bu yaşananların karşısında yıllardır süren Bağımsız Kıbrıs eylemlilikleri bu sene de aynı inat ve inançla ama daha kitlesel, daha güçlü ve daha umutla devam etti. Bu sene farklı renkleri temsil eden 6 örgüt ortak Bağımsız Kıbrıs amacı için bir araya geldik. Eylem ve etkinliklerimiz Mağusa’dan Lefke’ye kadar ada yarımızın dört bir yanına yayıldı. Son olarak ise burada, süreci başlattığımız yer olan Türkiye Elçiliği önünde, adamızın içinde bulunduğu durumdan sorumlu Britanya ve Amerikan temsilcilerinde de geçerek Bağımsız Kıbrıs haftasının final yürüyüşünü gerçekleştirdik.

Bilinmelidir ki zulüm olduğu sürece, mücadele de var olacaktır. Hep birlikte kendi umudumuz olabilmek, emeğin kurtuluşu, ada insanını kuşatan emperyalist saldırganlığı dağıtabilmek, halkların kardeşliği ve barış için yani Bağımsız Kıbrıs için bugün burada toplandık .

Bağımsız Kıbrıs için düşünmeye, üretmeye ve yürümeye zafere kadar devam edeceğiz.

Baraka Kültür Merkezi, Bağımsızlık Yolu, Birleşik Kıbrıs Partisi, Kıbrıs Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Kıbrıs Sosyalist Partisi ve Toplumcu Demokrasi Partisi Gençlik Örgütü

Leave a Comment