Hükümet Eli ile İşten Durdurulan Emekçilerin Mağduriyeti Ortadan Kalkana Kadar Mücadele Edeceğiz

Partimiz bir süre önce gelen ihbarları değerlendirerek araştırma yapmış ve elzem hizmetler dışındaki özel sektör emekçilerinin büyük bir kısmının hükümet eli ile 15 mart tarihinde işten durdurulduğunu fark etmiş ve bu emekçiler tekrar iş başı yapana kadar ki bu da en az 4 mayıstır, işçiler durdurulmuş görünmeye devam ettirilmiştir. Ardından ise tekrar işe alınmış gösterilmişlerdir. Bu durum statüsü emekçi olanlar için olduğu gibi, işverenler için de uygulanmıştır. Faaliyetlerini durdurulan kamu emekçileri için sigorta kurumuna bağlı olsalar da işten durdurma uygulanmamıştır.

Hükümet pandeminin yayılım gösterdiği dönemde iş yerlerinin faaliyetlerini kendisi durdurmuş, ardındansa o dönemin sigorta, ihtiyat sandığı yatırımları için özel sektördeki binlerce tedirgin emekçiye ve esnafa “bendensin” demişti. Mevcut durumda görülmektedir ki, hükümet bu uygulamayı hiç de bendensin şeklinde yapmamış örgütlülüğü olmayan özel sektör emekçisini adeta yolunacak kaz olarak görüp, en mağdur edecek şekilde yapmıştır.

Çalışanlar en az 49, çalıştıkları sektöre bağlı bazı emekçiler için ise 70 – 90 gün üzeri süreler çalılmamış gösterilmiş böylece emeklilik için çalışılması gereken süreleri o günler oranında artmıştır. Yani emeklilik günleri çalınmıştır. O dönemler için yapılmış en basiti gözlük alımı gibi sağlık harcamalarında çalışanlar sigorta geri ödeme haklarını kaybettirilmişlerdir. Vatandaş olmayan özel sektör emekçileri için ise daha da fazla kayıplar söz konusudur.

Konunun tespitini yaptığımız anda yaptığımız ilk açıklamada konunun takipçisi olacağımızı söylemiştik. Bugün buraya yasaların bize verdiği hakkı kullanarak, konunun muhatabına “neden” ve “hangi yasaya dayanarak” bu haksız ve adaletsiz uygulamanın yapıldığı sorusunu sormaya geldik. Buradan hükümete bir kez daha bu adaletsizliği, hukuksuzluğu bir an önce durdurma çağısında bulunuyoruz. Bağımsızlık Yolu olarak her türlü meşru aracı kullanarak özel sektör emekçinin mağduriyeti ortadan kalkana kadar konunun takipçisi olacak ve mücadelemizi sürdüreceğiz.