Nazlı: Kamusal Eğitim ve Sağlık, Özel Okul ve Özel Hastane Sahiplerinin Çıkarına Göre Şekilleniyor

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Sorumlusu Lefkoşa Milletvekili Adayı Cansu N. Nazlı, BRT’de,  Damla Soyalp’ın hazırlayıp sunduğu “Seçim Özel” programında soruları yanıtladı.

Bağımsızlık Yolu Emekçinin Partisidir

Bağımsızlık Yolu’nun kendini temelde emekçinin partisi olarak ifade ettiğini söyleyen Nazlı, emeğin ve kadının özgürleşmesini, doğanın talanına karşı ekolojik mücadeleyi, Kıbrıs’ta federal bir çözümü, kamusal eğitim ve sağlığı, özel sektörde sendikalaşmayı şiddetle savunduklarını anlattı. Nazlı, Bağımsızlık Yolu olarak hükümete geldiğimizde şunu yapacağız bunu yapacağız demiyoruz, biz kadın özgürleşmesi, emeğin örgütlenmesi, doğa talanıın son bulması ve ülkemizde bir barışın kurulması için bugüne kadar ne yapmışsak tüm bunları meclise taşımak istediğimizi ve muhalefetimizi mecliste sürdüreceğimizi söylüyoruz dedi.

Kamusal Eğitim ve Sağlık Özel Okul ve Özel Hastane Sahiplerinin Çıkarına Göre Şekilleniyor

Her alande çeşitli iktidar odaklarının varlığına değinen Nazlı, özellikle eğitim ve sağlıkta hükümet edenlerin söz sahibi olamadığını sağlıkta özel hastanelerin, eğitimde de özel okul sahiplerinin çıkarlarına göre şekil verildiğini söyledi. Bağımsızlık Yolu kamusal ücretsiz ulaşılabilir eğitim ve sağlığı savunmaktdır diyen Nazlı, bunu sağlamak devletin görevidir, anayasal haktır dedi. Kamusal sağlık ve eğitimin finanse edilebilmesi için de partimiz, özele verilen teşviklerin, vergi muhafiyetlerinin son bulması gerektiğini ve bir kereye mahsus ultra zenginlerden servet vergisi alınmasını savunmaktadır dedi. Eğitim ve sağlığın yanında sosyal hizmetler alanından da devletin geri planda kaldığını, anayasada yazdığı için değil insan haklarının tesisi için devletin sosyal politikalardan geri çekilmemesi işsizlerin, çocukların, kadınların, yaşlıların ve engellilerin hayatına doğrudan dokunan bir kamusal yapıda olması gereklidir dedi.

Kamu ve Özel Ayrımı Yaparak Emek Mücadelesini Baltalamaya Çalışıyorlar

Kamu emekçileri ve özel sektör emekçilerinin arasını açmaya ve emek mücadelesini baltalamaya çalıştıklarına da değinen Nazlı, devlet bütçesinin %70’i kamu maaşına gidiyor diye bir genel görüş olduğunu ancak bu kalemin kamu maaşı ve diğer giderler olarak isimlendirildiğini, kamu maaşı bu kalemin %30’unu oluşturduğunu söyledi. Bütçede geriye kalan miktarın, işveren teşviklerine ve vergi muafiyetine harcandığını söyleyen Nazlı, bu konunun bilinçli olarak saptırıldığını anlattı. Göç yasasından sonra kamudaki maaşların düştüğünü, ancak özel sektörde daha fazla maaş almasına rağmen insanların kamuda iş bulmaya çalıştığını bunun sebebinin de güvencesiz işçi çalıştırılmaktan kaynaklandığını ifade eden Nazlı Bağımsızlık Yolu olarak özel sektörde sendikalaşmayı savunduklarından bahsetti.