Özkızan: Kıbrıs’ın Kuzeyinde Emekçilerin Çoğu Özel Sektör Çalışanı

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Celal Özkızan, Lefkoşa Bölge Sorumlusu Cansu N. Nazlı ve Güç-Sen Genel Sekreteri Ali Şahin, Emeğin Gündemi programına katılarak “Emek Mücadelesi ve 1 Mayıs” konu başlıklarını irdelediler.

Özkızan: Kıbrıs’ın Kuzeyinde Emekçilerin Çoğu Özel Sektör Çalışanı

Özkızan, Kıbrıs’ta emekçilerin çoğunun özel sektör çalışanı olduğunu, son 20 yılda kktc’de istihdam edilen her 10 kişiden sekizinin özel sektör tarafından istihdam edildiğini söyledi. Memur ülkesiyiz lafının artık bir geçerliliğinin olmadığını belirten Özkızan, istihdamların çoğunu inşaat, sanayi imalat ve hizmet sektöründe olduğunu, emekçi kesimi bu sektörlerin oluşturduğunu aktardı.

Özkızan: Kamu Sendikacılığı, Halk ve Emekçi Kimdir, Talepleri Nelerdir Bilmesi Gerekiyor

Özkızan, kamu sendikacılığıyla uğraşanların, halk ve emekçi kimdir ve talepleri nelerdir bilmeleri gerektiğini, bağ kurabilmeleri için ise onlar adına neler yapıyor veya yapmıyor olduklarını düşünmeleri gerektiğini vurguladı. Özkızan, ülkemizde kamu odaklı sendikacılığın Kıbrıs sorununa ilişkin bir boyutu olduğunu, bir sınıf bilinci ve mücadelesinden çok, meşruiyetini sadece sahte devlete karşı olmaktan aldığını söyledi. Özkızan, emek mücadelesi söz konusu olduğunda bu mücadelenin parçası olma çizgisini, Kıbrıs sorunundan veya siyasi görüşlerden çekilmemesi gerektiğini belirtti.

Nazlı: Kadın Özgürleşmesi ve Emek Özgürleşmesi Birlikte Ayni Eksende Ele Alınmalı

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Sorumlusu Cansu N. Nazlı, kadın özgürleşmesinin Bağımsızlık Yolu için önemli mücadele alanlarından biri olduğunu belirtti ve ataerkil kapitalist düzende kadınların çifte sömürüldüğü, hem iş hem evde mesai yaptığı bir durumun söz konusu olduğunu aktardı. Bağımsızlık Yolu’nun kadın özgürleşmesi mücadelesini, emeğin özgürleşmesi mücadelesi eksenine koyan bir parti olduğunu söylen Nazlı, birlikte ele alınması gerektiğini vurguladı. Nazlı, ataerkil kapitalist sistemin yalnızca kadınları değil, bütün emekçileri ezen ve sömüren bir sistem olduğunu, birlikte mücadele verilmesi gerektiğini söyledi.

Nazlı: Kamuda Örgütlü Sendikalar Yüzünü Özel Sektör Emekçilerine Dönmeli

Kamuda örgütlü sendikaların, özel sektör emekçilerinin sorunlarına yüzünü dönmesi gerektiğini ifade eden Nazlı, özel sektör emekçilerinin sorunlarını görmezlerse kamuoyu desteğini ciddi anlamda kaybedeceklerini vurguladı.

Ülkemizde iş yasasının İngilizce çevirisinin olmadığını belirten Nazlı, ülkemize çalışmaya gelen insanların haklarıyla ilgili bilgi sahibi olmadıklarını, bununla beraber dairelerde işlem yaparken de sıkıntı yaşadıklarını, her dairede çeviri yapabilecek tercümanların olması gerektiğini söyledi.

Nazlı: Özel Sektör Patronları Hiçbir Şeyden Korkmuyor

Özel sektörde patronların hiçbir şeyden korkmadığını söyleyen Nazlı, iş yasasının hiçbir maddesine uymayarak işten duruş verdiklerini anlattı. Nazlı işten durdurulma durumunda herhangi bir yazıya imza atılmaması çağrısında da bulundu.

Şahin: Kıbrıs’ın Kuzeyinde Günden Güne Büyüyen Özel Sektör Çalışanlarının Çoğu Göçmen

Güç-Sen Genel Sekreteri Ali Şahin, özel sektör ve kamu çalışanı ayrımına, sermaye ve sermaye mantığında siyaset üretmeye çalışan kesimlerin üstünde durduğunu, ülkemizde de bunun somut bir zemini olduğundan bahsetti. Şahin, Kıbrıs’ın kuzeyinde günden güne büyüyen özel sektör çalışanlarının çoğunun göçmen olduğunu, ülkenin siyasetine, yasalarına ve temsil organlarına dair bir katılım süreçlerinin olmadığını söyledi. Bu durumunun özel sektörde çalışanların görünürlüğünü azalttığını vurgulayan Şahin, işçi sınıfının bittiği, proletaryanın yok olduğu söyleminin de bu işçi sınıfının görünmez olmak zorunda olmasından kaynaklandığını aktardı. Ancak ortada kaybolan bir işçi sınıfının söz konusu olmadığının altını çizen Şahin, tarihte hiç olmadığı kadar büyüyen proleterleşme dalgasının varlığına dikkat çekti.

Şahin: Emek Hareketi Temsiliyet Sıkıntısı Yaşıyor

Emek hareketinin, Kıbrıs’ın kuzeyinde siyasal temsiliyet yaratma sıkıntısı yaşadığını anlatan Şahin, özel sektörde çalışanlarının çoğunun kktc vatandaşı bile olmadığını, bunun da ister istemez hak arama süreçlerinde seslerini yükseltememelerine sebep olduğunu söyledi. Bir diğer sıkıntının sendikalaşmada yaşandığını söyleyen Şahin, kamuda örgütlenmeye alışmış, emek hareketini nasıl büyütürüz sorusunu kendine sormayan bir sendikal yapının varlığını hatırlattı.

Şahin: Özel Sektöre Sendikayı Savunuyoruz

Şahin, sendikal hareketlerin yaşadığı krizi, egemenlerin meşruluk alanlarını daraltması yanında, kendi yapılarının da genişlemeye yönelik olmamasına bağladı. En başta örgütlü alanlarını genişletmeleri gerekiyor diyen Şahin, özel sektörde sendikal örgütlülüğü olmasına yönelik bir çabanın ortaya çıkması gerekiyor ifadelerini kullandı.

Kamu ve özel sektör arasındaki kopukluk, çalışanların birbirini düşman gibi görmesi, kamucu emek söylemlerinin geliştirilememesinden kaynaklandığını söyleyen Şahin, halkın kamu kurumlara sahip çıkabilmesi için halkın faydasına yönelik adımların atılması gerektiğinin altını çizdi.