Rahvancıoğlu: Planlı ve Yapısal Bir Tarım Hayvancılık Politikasının Ortaya Koyulması Şart 

Bağımsızlık Yolu Mali Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, Kıbrıs Postası’nda, Ulaş Barış’ın konuğu olarak gündemi değerlendirdi.

En Verimli Tarımsal Arazilerimiz İnşaat Şirketleri Tarafından Gasp Ediliyor

Dar gelirli vatandaşın et ihtiyacını karşılamasının mümkün olmadığını ifade eden Rahvancıoğlu, bir kördüğüm içerisinde olunduğunu ve bu ipin ucunun çözüm tarafından tutulması gerektiğini söyledi. Vatandaşın sorunun kaynağına değil et fiyatlarının yüksek olmasına tepki gösterdiğine dikkat çeken Rahvancıoğlu, vatandaşın tepkisine ‘taban fiyat’ uygulaması getirildiğini, buna da hayvancının tepki gösterdiğini aktardı. İthal et getirilmesine hayvancıların karşı olduğunu, kasapların ise karın tüccarlara yarayacağını fark etmesinden ötürü istemediklerini ekledi. Rahvancıoğlu, ithal eti üretimden kopma olarak değerlendirerek, üretimden kopulduğunda Kıbrıs Türk Hava Yolları, Sanayi Holding, limancılık örneklerini vererek neler olduğunu daha önce deneyimlediğimizi hatırlattı. 

Üretimden kopulduğu oranda katma değer üretmeyen bir toplumun her anlamda bağımlılık ilişkisine girmek durumunda kaldığını belirtti. Rahvancıoğlu, hükümetin önerdiği çözümlerin yine halkın cebinden çıktığına değinerek sorunun çözümünün tarım politikalarından başladığını ifade etti. Bağımsızlık Yolu olarak yapısal çözümler getirilmesi gerektiğini savunduklarını ifade eden Rahvancıoğlu, et fiyatlarından şikayet eden vatandaşın, kendi maliyetlerinden şikayet eden kasabın ve üretemez duruma gelmiş olan hayvancının söylediklerinin doğru ama doğrunun bir bütün olduğunu söyledi. Rahvancıoğlu, vatandaşın, kasabın, hayvancının birbirine kırdırmak yerine kamu yararına toptan bir çözüm bulmamız lazım dedi. En verimli tarımsal arazilerimizin inşaat şirketleri tarafından gasp edildiğini ifade eden Rahvancıoğlu, tarım arazilerine bina dikildiği zaman bütün gıda ürünlerinin maliyetlerinin artığına dikkat çekti. Tarımsal üretimde, verimli tarım arazilerine kesinlikle beton dökülmemesi gerektiğini ekledi.

Planlı ve Yapısal Bir Tarım Hayvancılık Politikasının Ortaya Koyulması Şart 

Rahvancıoğlu, şimdiye endeksli konuşmak yerine bir sonraki adımın da düşünülmesi gerektiğinin altını çizerek yapısal bir çözüm bulacaksak daha geniş konuşulması gerektiğini söyledi. Bağımsızlık Yolu olarak savundukları yapısal çözümün ana hatlarından bahseden Rahvancıoğlu, var olan tarım arazilerinin korunması, tarımsal verimliliğin artırılması için küçük ölçekte yapılan üretim yerine büyük ölçeğe geçilmesi ve bunun kooperatifçilik yoluyla yapılması olduğunu aktardı. Kooperatifçiliği hayvancılık ve tarımda teşvik etmek ve var olan bütün yardımların kooperatifleşmek şartına bağlamak gerektiğini ekledi. 

En temel giderlerden birinin akaryakıt maliyetleri olduğuna değinen Rahvancıoğlu, akaryakıtın sadece iki şirkete bırakıldığına dikkat çekti. Kamunun akaryakıt ithalatı sürecine girerek kontrolü eline alması gerektiğinin altını çizdi. Hayvancıyı ve kasabı ilgilendiren bir başka sorunun elektrik olduğuna dikkat çeken Rahvancıoğlu, sırtımızda AKSA gibi bir kambur olduğunu ve normalde ödenmesi gerekenden daha fazlasını ödediğimizi ifade etti. Bu üç unsurun maliyetleri artırdığını ve verimsiz üretim yönteminin bedelini halkın ödediğini söyledi. Rahvancıoğlu, planlı ve yapısal bir Tarım Hayvancılık Politikası ortaya koyulmasının şart olduğunu belirtti. olduğunu ve normalde ödenmesi gerekenden daha fazlasını ödediğimizi ifade etti. Bu üç unsurun maaliyetleri artırdığını ve verimsiz üretim yönteminin bedelini halkın ödediğini söyledi. Rahvancıoğlu, ortaya planlı yapısal bir Tarım Hayvancılık Politikası ortaya koyulması gerektiğinin şart olduğunu söyledi.

Asgari Ücret En Düşük Kamu Maaşına Eşitlenmeli

Rahvancıoğlu, var olan enflasyon nedeniyle maaşların artırılmasının gündeme geldiğini ifade ederek, maaşlar artırıldığı için enflasyon olmadığını, bu işin kökünün var olan fiyat artışları olduğunu söyledi. Fiyat artışlarının önüne geçmenin yolunun kamucu planlı ekonomiye geçilmesi olduğunu ekledi. Rahvancıoğlu, serbest piyasada fiyat artışlarında birçok tetikleyici olduğundan bahsederek toplumsal yaşamda her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğunu söyledi. Başlangıç noktasının işçinin maaşı değil üretim olduğunu aktardı. Maaş artışının kısa vadeli bir çözüm olduğuna değinen Rahvancıoğlu, hayatı ucuzlatmak gerektiğini söyledi. Halkın eğitim, sağlık, ulaşım gibi gider kalemlerine örnek vererek devletin bu giderler hakkında ne yaptığına bakmamız gerek, asgari ücretin artırılması denize düşüp yüzme bilmeyene can simidi atılmasıdır dedi. Rahvancıoğlu, asgari ücret tespit komisyonunun lağvedilerek asgari ücretin en düşük kamu maaşına eşitlenmesi gerektiğini söyledi. Hayat pahalılanmazsa kimsenin maaşının artmasına da gerek kalmayacağını ekledi. 

Çalışma hayatının bir bütün olduğundan bahseden Rahvancıoğlu, yapbozun bir parçası değiştiğinde diğerlerinin de değiştirilmesi gerekir ifadelerini kullandı. Sektörel sendikalaşmaya ve asgari ücrete karşı olmadıklarını belirterek, koşullar göz önünde bulundurulduğunda Bağımsızlık Yolu olarak asgari ücretin en düşük kamu maaşına eşitlenmesi gerektiğini savunduklarını ekledi. Rahvancıoğlu, sektörel bir çalışma yapılacaksa diğer parçalara nasıl yansıyacağının da değerlendirilmesi gerektiğini belirterek sektörel çalışmanın, çalışma hayatının tamamında düzenleme yapılmasıyla ilgili olduğunun altını çizdi. 

Belli Bir Oranda Sendikalaşma Diğer Çalışma Ortamlarını Da Etkiler

İstatistik Kurumu’nun verilerine değinen Rahvancıoğlu, Kıbrıs’ın kuzeyinde yaklaşık 22 bin iş yeri olduğuna, 140 bin çalışanın ise özel sektörde çalıştığından bahsetti. Bütün çalışanların yüzde ellisinin 10 ve üzeri işçi çalıştıran yerlerde çalıştığını ve bu iş yerlerinin sadece %9.8’ini oluşturduğunu ekledi. Rahvancıoğlu, 10 ve üzeri işçi çalıştıran yerlerde sendikasız çalıştırılmanın yasaklanması geçerse iş yerlerinin %10’unun çalışanların ise %50’sini etkileyeceğini söyledi. 50 ve üzeri olanlara koyulduğunda iş yerlerinin %2’si çalışanların %35’inin yararlanacağını belirtti. Rahvancıoğlu, çalışma yaşamının içine belli bir oranda sendikalaşma sokulduğunda diğer çalışma ortamlarını da etkileyeceğini aktardı. Asgari ücret artışından olumsuz etkilenecek küçük esnafa kamusal olarak destek verilmesi gerektiğini ifade eden Rahvancıoğlu, esnafın da sırtından sermayeyi atması gerektiğini söyledi.

İşçi Kartının Dijitale Geçirilmesi Kayıt Dışılığın Önüne Geçebilecek Bir Adımdır

Rahvancıoğlu, kayıt dışılığın iş yerlerinin kayıttan kaçma politikasıyla ilgili olduğunu belirterek kayıt dışılık kültürünün yayılmasına izin verdiğimiz oranda önce vatandaşın sigortasız çalıştırılması, sonra yabancı uyruklunun çalışma izinsiz çalıştırılmasına yol açar dedi. Kayıt dışılığın kökten çözülmesi gerektiğinin altını çizdi. Devlet tarafından dış denetimin kayıt dışı çalıştırılmasının önüne geçmenin önemli bir ayağı olduğunu belirten Rahvancıoğlu, iç denetim mekanizmalarının da kurulması gerektiğini, sendikanın ve iş güvencesinin iç denetimin önemli bir parçası olduğunu kaydetti. Rahvancıoğlu, denetim denildiğinde sadece devletin yaptığı denetim şeklini anlamaktan ve kayıt dışı denildiğinde sadece yabancı uyruklu çalışanları düşünmekten sıyrılarak meselenin bütününü görmek zorundayız dedi. Bağımsızlık Yolu olarak işçi kartının dijital hale getirilerek işe giriş ve çıkışlarda okutulması ve işverenle Çalışma Bakanlığı’nın serverlerinde eş zamanlı görüntülenmesi gerektiğini savunduklarını belirten Rahvancıoğlu, bu yöntemin kayıt dışı işçi çalıştırmanın önüne geçebilecek bir adım olduğundan bahsetti. Bu uygulamanın teknolojik olarak çok kolay fakat siyasi olarak çok zor olduğuna değindi. 

Vatandaşlıkların Verilmemesi Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Fiilen Gasp Ettiği Bir Haktır

Anayasaya göre ebeveynlerinden bir tanesi Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olan çocuğun karma evlilik çocuğu olduğu ve vatandaşlık hakkına sahip olduğunu belirten Rahvancıoğlu, Bağımsızlık Yolu olarak bu mücadeleye tam destek verdiklerini söyledi. Vatandaşlıkların verilmemesinin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin fiilen gasp ettiği bir hak olduğunu ifade ederek bu konuyla ilgili Kıbrıs Cumhuriyeti üzerinde baskı oluştuğu oranda çeşitli duyurular çıktığını ve gri bölge yaratıldığından bahsetti. Güven sorunu oluştuğunu ekledi. Rahvancıoğlu, 14 maddelik açılım paketinin ilk maddesini hatırlatarak rehin politikası izlendiğini aktardı. Devletlerin kendi yasalarına uymakla mükellef olduğunu söyledi. Mücadelenin devam edeceğini belirtti. 

Rahvancıoğlu, devletlerin yürüttüğü siyasetin insanların faşizme sürüklendiğinden bahsederek liberal demokrasilerin çatırdıyor olmasının sebebinin kendi koydukları taahhütlere kendilerinin uymuyor olmasıdır dedi. Avrupa Parlamentosu’nda parlamentonun varlığına karşı olan kesimin %30’luk bir yere sahip olduğunu ve bu oranın seçimlerden sonra artmasının beklendiğine değindi. 

Federasyonu Reddeden Bir Anlayış Kıbrıslı Türklerin Zararınadır

9 Haziran’da yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerini toplumsal bir eğitim süreci olarak değerlendiren Rahvancıoğlu, Bağımsızlık Yolu’na anti-kapitalist bir cephe girişiminden teklif geldiğinden bahsetti. Konjonktürel sebeplerden dolayı bu seçimi de pas geçtiklerini ve bir sonraki seçimlere kadar ilişkilerini sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti. Rahvancıoğlu, Bağımsızlık Yolu olarak parlamento seçimlerinde üç adaya sıkıştırılmış algıya karşı olduklarını, federasyon ve emekten yana olan etnik kimliğine bakılmaksızın adayların bulunduğu partilere oy verilmesi çağrısını yaptıklarını söyledi. Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs sorunuyla ilgili iki temel meselesi olduğuna değinen Rahvancıoğlu, bunların Kıbrıs’ın birleştirilmesi ve Kıbrıs’ın birleştirilmesi sırasında Kıbrıslı Türklerin siyasal eşitliğinin sağlanması olduğunu söyledi. Bunun federasyondan geçtiğini ekledi. Hem siyasal eşitlik hem birleşmeyi aynı anda barındıran bir çözüm dışındaki her çözümün bizi daha büyük sorunlara götüreceğini kaydetti. Rahvancıoğlu, federal bir Kıbrıs’a vatana ihanet deme noktasına gelen, içerisinde Oscar Ağa’nın bulunduğu Yeşiller Partisi’nin Kıbrıslı Türkler tarafından dışa itilmesi gerektiğini ve federasyonu reddeden bir anlayışın Kıbrıslı Türklerin zararına olduğunu ekledi. Rahvancıoğlu, federal çözüm dışında bir çözümün Kıbrıslı Türklerin çıkarına olmadığını ve Bağımsızlık Yolu olarak tavrını net bir şekilde ortaya koyduğunu belirterek bugünün teorik tartışması yarının pratik kavgasıdır dedi. 

Kıbrıslı Türk Halkının İradesin Halen Daha Federasyondan Yana  Rahvancıoğlu, liderlerin halkı dinlemesi konusuna katıldıklarını belirterek Kıbrıslı Türk halkının iradesinin halen daha federasyondan yana olduğunu düşünüyoruz dedi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ersin Tatar’ın bileğinin hakkıyla kazanmadığını bunu kendi dahil herkesin bildiğini, kendi hakkıyla kazanmış olsaydı bile Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bir çözüm referandumu olmadığını söyledi. Oradaki rakamlara bakarak Kıbrıslı Türklerin iradesinin federasyondan yana olmadığının söylemenin mümkün olmadığını ekledi. Rahvancıoğlu, Ersin Tatar’ın görüşmekten dahi korkuyor olmasının sebebinin halkın iradesinin federasyondan yana olmasını bilmesinden kaynaklı olduğunu ifade ederek Kıbrıslı Türklerin de federasyon iradesinden kaçma şansı olmadığından bahsetti. 20-30 sene boyunca ‘çözüm, çözümsüzlüktür’ anlayışının aşıldığını belirten Rahvancıoğlu, Kıbrıslı Türkler olarak Ersin Tatar’ı hayli hayli aşarız dedi. Rahvancıoğlu, esas meselenin bunu aşarken halkta bir Crans Montana, Annan Planı hayal kırıklığı daha yaşatmayacak psikolojik hazırlık mekanizmalarına oturtmak olduğunu kaydetti. Güneyde Kıbrıslı Türklerin siyasal eşitliğini kabul etmeyen iradenin varlığı çözüm istemekten vazgeçmemizi gerektirmeyeceğini söyledi.