Rahvancıoğlu: Siyasi Partiler Devletten Vergi Kaçırıyor

Emekçinin partisi Bağımsızlık Yolu, siyasal partilerin piyango KDV ödemeleri ile ilgili Gelir ve Vergi Dairesi önünde basın açıklaması yaparak, bilgi edinme başvurusunda bulundu.

Siyasi Partiler KDV Ödemiyor

Basın açıklamasını okuyan Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, bugüne kadar hiçbir partinin düzenlediği piyangonun KDV’sini ödemediğini belirtti.

Bakanlar Kurulu’nun ekonomik önlemler kapsamında aldığı kararda siyasi partilerin piyango biletlerinin KDV’sinin sıfırlanması olduğunu hatırlatan Rahvancıoğlu, Bağımsızlık Yolu’nun kurulduğu günden bugüne 2 kez piyango düzenlediğini söyledi. 2 yıldır düzenlenen piyangoların KDV’sini ödemek için mücadele verdiklerini ifade eden Rahvancıoğlu, diğer siyasi partilerin ise muazzam miktarlarda satış yaptıkları ve araba, altın gibi büyük ödülleri sağladıkları halde yıllardan beri KDV miktarını ödemediklerine dikkat çekti.

Gelir ve Vergi Dairesi’nin Sözlü ve Yazılı Cevapları Uyuşmadı

Bağımsızlık Yolu’nun 2 yıl önce düzenlediği piyango sonucunda normal prosedürlerin uygulanması için Gelir ve Vergi Dairesi’ne başvurduklarını anımsatan Rahvancıoğlu, satılmış olan biletlerin KDV’sini ödemek ve satılmamış biletleri iade ederek dosyayı kapatmak istediklerini söyledi. Başvuruları üzerine, Gelir ve Vergi Dairesi’nden siyasi partilerin düzenlediği piyangolara KDV uygulanmadığı cevabını aldıklarını belirten Rahvancıoğlu, Bağımsızlık Yolu’nun hukukçuları ve muhasebecilerinin yaptığı araştırma ile yasada açıkça KDV ödenmesi gerektiğinin yer aldığını vurguladı.

Gelir ve Vergi Dairesi yetkilileri ile gerçekleştirilen sözlü iletişimden bir sonuç alamadıklarını söyleyen Rahvancıoğlu, daireden KDV ödemesinin yapılmayacağına dair yazılı belge talebinde bulunduklarını belirtti. Gelen yazılı cevapta daire yetkililerinin söylediklerinin tersine, KDV ödeneceği şeklinde ifadelere yer verildiğine dikkat çeken Rahvancıoğlu, sürecin bir yıldan fazla sürdüğü için Bağımsızlık Yolu’nun bu sürede 2. piyangosunu düzenlediğini söyledi.

Rahvancıoğlu, “Gelen yazılı cevaba istinaden her 2 piyangonun satışı yapılan biletlerinin KDV’sini ödemek için başvuru yaptık. Ancak bize ödenecek KDV miktarının %16 olduğu söylendi. KDV ödememiz gerektiğini ispatlamamız için yasaları o kadar incelemiştik ki, belirttikleri oranın yanlış olduğunu görüp itiraz ettik. Yasaları, tüzükleri, ilgili Bakanlar Kurulu kararlarını inceleyip, siyasi partilerin düzenledikleri piyangolardan sonra ödemeleri gereken KDV’nin %5 olduğunu Gelir ve Vergi Dairesi’ne tek tek izah etme durumunda kaldık” dedi.

Bağımsızlık Yolu, 2 Piyangosunun KDV Ödemesini Gerçekleştirdi

Yaklaşık 2 yıl boyunca verilen mücadele sonunda %5 oranında KDV ödemesi yapmak için tekrar başvuru yaptıklarını ifade eden Rahvancıoğlu, bu kez de gecikme faizi istendiğini söyledi. Gelir ve Vergi Dairesi’nden kaynaklanan gecikme nedeniyle faiz uygulamasına şaşırdıklarını belirten Rahvancıoğlu, günün sonunda her 2 piyangonun da KDV ödemesini yaptıklarını aktardı.

Rahvancıoğlu, yaşanan süreç sonrasında Gelir ve Vergi Dairesi’nde çalışan personelin siyasi partilerin KDV ödeyip ödemedikleriyle ilgili ve eğer ödeyeceklerse yüzde kaç oranında ödemeleri gerektiği konusunda bir bilgisi olmadığını söyledi. Bunun sebebinin siyasi partilerin KDV ödememesi olduğunu vurgulayan Rahvancıoğlu, hükümette ve muhalefette bulunan tüm siyasi partileri eleştirdi.

Vergi Dairesi’ne Bilgi Edinme Başvurusu Yapıldı

Siyasi partilerin yıllardır yasayı çiğneyip KDV ödemezken, Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararla partilerin KDV ödemelerinin sıfırlanmasının halkla dalga geçmek olduğunu ifade eden Rahvancıoğlu, Gelir ve Vergi Dairesi’ne dilekçe ile bilgi edinme başvurusunda bulunduklarını söyledi.

Rahvancıoğlu, ülkemizde piyango düzenleyen siyasi partilerin bugüne kadar herhangi bir KDV ödeyip ödemediği, şayet ödemiş ise en son ne zaman ve hangi partilerin KDV ödediği, ilgili tüm zamanlarda ve halen piyango KDV’si ödemeyen siyasi partilerin bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi veya belgenin bilgi edinme yasası tahtında Bağımsızlık Yolu’na verilmesini talep ettiklerini açıkladı.

Siyasi Partiler Devletten Vergi Kaçırıyor

Bağımsızlık Yolu’nun bu konunun takipçisi olacağını vurgulayan Rahvancıoğlu, on yıllardır büyük bütçelerle piyango düzenleyen siyasi partilerin KDV ödemesi yapmayarak devletten vergi kaçırdığını söyledi. Rahvancıoğlu, “Hükümette ve muhalefette bulunan siyasi partiler, on yıllardır kendi KDV’lerini ödeseydi, belki de bir okul veya hastane yapardık. Ya da hastaneye ihtiyacımız olan bir cihaz alırdık, hemşire, doktor veya öğretmen istihdam ederdik. Kendi vergilerini ödemeyen partilerin, zenginlerden vergi toplaması mümkün değildir” diye konuştu. Diğer siyasi partilere çağrıda bulunan Rahvancıoğlu, ödenmiş herhangi bir vergi veya KDV’ye ait belge veya makbuzu olan parti varsa bu konuda bir açıklama beklediklerini ifade etti.