Tüm Ezilenleri 1 Mayıs’ta Sokağa, Emekçilerin Partisinin Kortejine Çağırıyoruz!

Uluslararası işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs’ta, emeğin mücadele sloganlarını yüksek sesle haykırmak için yine sokaktayız. Ülkemiz ve yakın coğrafyamızda karanlık ve zor günlerden geçiyoruz. Halkımız geçim derdine düşürülmüşken aynı zamanda elimizde kalan az sayıdaki kamu kurumlarımız da saldırı altındadır. Sınıflar arası uçurum günden güne artıyor; emekçiler yoksullaşırken, zenginler daha da zenginleşiyor. Bundan kısa bir süre önce gerçekleşen 6 Şubat depreminde yaşadığımız gibi, zenginlerin kâr hırsı ile malzemesinden çaldığı binaların altında yine emekçiler kalıyor…

Bizler, hayatlarımızı bizden alan, çocuklarımızı geleceksizleştiren, güvenceli bir yaşam alanı bırakmayan bu sisteme karşı örgütlenmek ve işçi sınıfını siyasetini büyütmek dışında bir umudun olmadığını biliyoruz.

Neo-liberal politikalar ve gerici örgütlenmeler her geçen gün etkisini artırırken; kamuya ait her şeyin özelleştirilmek istenmesi, halkın hakkı olan hizmetlerin piyasalaştırılması ve tarikatların palazlandırılması sessizce boyun eğeceğimiz bir kadar değildir!

Bağımsızlık Yolu bu 1 Mayıs’ta, sendikasız çalıştırılmanın yasaklanması, ultra zenginlerden servet vergisi alınması ve asgari ücretin en düşük kamu maaşına eşitlenmesi talepleri ile yine sokakta olacak!

Emekçilerin örgütsüzlüğünden faydalanarak zenginlik içinde sefa sürenlere, toplumun değil kendi menfaatlerini düşünenlere, tüm kaynakları sermayeye aktaranlara sesleniyoruz: “En güzel günlerimizi kabusa çevirenleri, bir gün en tatlı uykularından uyandıracağız!”

Bağımsızlık Yolu olarak karanlık günlerden çıkışın ancak ve ancak örgütlü mücadele ile olabileceğini vurgulayarak; özel sektör ve kamu emekçilerini, kadınları, gençleri, sosyal hizmetlere erişimi olmayanları yani tüm ezilenleri 1 Mayıs’ta sokağa, emekçilerin partisinin kortejine çağırıyoruz. 1 Mayıs pazartesi, saat 17:00’da Çağlayan Park’ta buluşup Kuğulu Park’a doğru yürüyüşe geçiyoruz…

Günler bugün zulüm ve baskıyı getirse de, yurdumuzun ve dünyanızın mutlu günleri gelecek olan gündedir. O gün de bugündür! Çünkü bugün, yarın olabilecek gündür!

Bağımsızlık Yolu

Emekçinin Partisi