Uyuşturucu, Kadın Ticareti, Kumar ve Mafyanın Cirit Attığı Bir Ülkede Nitelikli Bir Yaşam Sürmenin Olanağı Yoktur

NIDCOM (Yurt Dışında Yaşayan Nijeryalılar Komisyonu) Halkla İlişkiler ve Basın Başkanı Abdur-Rahman Balogun, Nijerya’da katıldığı bir televizyon programında Nijeryalı ailelere, çocuklarını eğitim amaçlı Kıbrıs’ın kuzeyine göndermemeleri konusunda uyarılarda bulundu. Bu uyarıların sebebi olarak, ülkemizde son dört yıl içerisinde 100’den fazla Nijeryalı öğrencinin ölmüş olması gösterildi.

Yaşam hakkının pek çok alanda gasp edildiği ülkemizde Nijerya yetkililerinin vatandaşlarına böyle bir uyarıda bulunma ihtiyacı hissetmesi bizlerin olağanlaştırdığımız sıkıntıların hiç de normal olmadığını göstermektedir.

Durmaksızın yaşanan trafik kazaları ve bu konuda bir önlem alınmaması, yine iş güvenliğinin olmayışı kaynaklı sık sık yaşanan iş cinayetleri, nerdeyse her gün tanık olduğumuz kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri, altyapısal donanımı ile nitelikli bir hizmet vermekten oldukça uzak sağlık sistemi ve özellikle genç kesimleri hedef alan uyuşturucu, mafya konusuna yönelik çalışmaların olmayışı ülkemizde insan yaşamına verilen değerin oldukça düşük bir seviyede olduğunun göstergesidir.

İnşaat, turizm ve üniversite gibi alanlarda yabancı uyruklu insanlar bu ülkeye çekilmeye çalışılmakta; çok sayıda yabancı uyruklu insanın çalışma, okuma ve gezme amaçlı geldiği bu ülkede vatandaşlar dahil kimseye kaliteli ve insanca bir yaşam olanağı sunulmamaktadır.

Vatandaş olsun veya olmasın her bireyin nitelikli yaşam hakkı olmalıdır. Uyuşturucu, kadın ticareti, kumar ve mafyanın cirit attığı bir ülkede nitelikli bir yaşam sürmenin olanağı yoktur. Yakın geçmişe kadar güvenli ve huzurlu olmasıyla bilinen ülkemizin, tehlikeli olmakla ün yapmaya başlaması yaşanan gerçeklerle doğrudan bağlantılıdır. Bağımsızlık Yolu gece kulülerinin ve kumarhanelerin kapatılması; mafya ve uyuşturucu trafiğinin durdurulması; çağdaş trafik önlemlerinin alınması; kadına yönelik şiddete karşı etkin önlemler alınması; her bölgeye sığınma evi ve şiddet önleme merkezleri açılması; emekçilerin sağlıklı ve güvenli koşullarda çalışmasının tek olanağı olan sendikalaşmanın zorunlu kılınması için tüm gücü ile mücadele etmeye devam edecektir.

Halkımıza çağrımız; sağır sultanın bile duyduğu çağdışı yaşam koşullarımızı değiştirmek için örgütlü mücadeleye katılmaları ve bu kaostan çıkar sağlayanlar karşısında birlik olmalarıdır.

Bağımsızlık Yolu (a)
Nehir Özkızan
Bağımsızlık Yolu Dış İlişkiler Sekreteri