Yeni Tüzükle Bazı Araziler Yapılaşmaya Açıldı!

Bakanlar kurulundan geçip resmi gazetede yayınlanan ”Sulak Alanların Korunması ve Yönetimi Tüzüğü” çerçevesinde Ayluga Sulak Alanında 100 metrelik koruma alanı içerisinde kalan bazı arazilerin koruma kapsamından çıkarılıp yapılaşmaya açıldığını öğrenmiş bulunmaktayız.

Bu tüzüğün hazırlanış sürecinde fikirlerine başvurulan bilirkişilerin çizdiği çerçeveye uyulurken, sadece belli noktaların herhangi bir görüş belirtmeksizin koruma kapsamı dışında bırakılması düşündürücüdür.

Biyolojik çeşitlilik açısından önemli, bir çok kuş türünün üreme ve uğrak noktası olan koruma altındaki Ayluga Sulak Alanında, mevcut yapılaşma girişimlerini tamamen önlemek yerine, ekolojik kaygıdan uzak bir şekilde, kaçak yapıları yasal kılacak olan bu madde kabul edilemezdir. Bu madde ile, daha önceden paydaşı olduğumuz MKEP ile durdurduğumuz kaçak inşaat da yasal hale getirilmiş olup inşaata devam edilmeye başlanmıştır.

Tüzüklerin dahi kişisel menfaatler doğrultusunda düzenlenmesi ve bu sulandırılmış tüzüklere bilirkişilerin dahi genele bakarak onay vermesi sistemin Kıbrısın kuzeyinde nasıl işlediğini bir kere daha gözler önüne sermektedir. Sulak alanların tümü hiçbir inşaata izin vermeyecek şekilde kamusallaştırılmadıkça büyük emeklerle durdurulan yapılaşmalar birer birer artmaya devam edecektir.

Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütü