Yurtdışı Koordinasyon Ofisini Reddediyoruz!

(14.03.2015)

“Kıbrıs’ta yıllardır devam eden çözümsüzlük nedeniyle uluslararası hukukun dışında kalan Kıbrıslı Türkler, kimliklerini, kültürlerini ve varlıklarını yitirmemek için büyük bir kavga vermektedirler.
Bu çerçevede uzun yıllardır oluşturdukları kültür-sanat ve gençlik örgütlerinde gönüllülük temelinde ve büyük olanaksızlıklar içerisinde özveriyle bu mücadeleyi yürütmeyi kendine görev bilen binlerce gencin tek beklentisi demokratik bir düzen, uluslararası hukuka entegre olmak ve bu adada özgür, eşit ve kendi kendini yöneten, evinin efendisi bir toplum olarak yaşam sürmektir.
Hal böyleyken geçtiğimiz günlerde basında çıkan haberlerden öğrendiğimiz kadarıyla “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurtdışı Koordinasyon OfisininKurulması ve Faaliyetlerine İlişkin bir Anlaşma” imzalanmıştır.
Böyle bir anlaşma bize göre kabul edilebilir bir anlaşma değildir. Söz konusu protokol ile kurulacak Yurtdışı Koordinasyon Ofisi’nin hangi ihtiyaçtan kaynaklandığını ise anlayabilmiş değiliz.
Bu ülkede uzun yıllardan beridir gençlik, kültür ve spor alanında çalışmalar yapmakta olan yüzlerce sivil, demokratik ve özerk sivil toplum örgütü büyük olanaksızlıklar içerisinde bu çalışmaları yürütmek için canla başla çaba harcamaktadır. Bu çabaların sürekli kılınması için gençliğin hem Kuzey Kıbrıs’ta hem de Uluslararası alanda desteklenmesi gerekmektedir. Ancak yapılacak olan bu desteğin amacı ve niteliği Kıbrıslı Türk özgür iradesini temsil edecek bir biçimde olmalıdır. Aşağıda imza sahibi olan dernekler olarak bu amaca yönelik hareket edildiğinden ciddi biçimde şüphe duymaktayız. Bu protokol ile oluşturulacak Ofis’in olağanüstü yetkilerle ve olanaklarla donatılarak, Türkiye’den gelecek memurlar ve paralarla alternatif gençlik merkezleri ve benzeri yapılar oluşturma amacını güttüğünden şüpheleniyoruz. Bu yüzden de bu girişimi kesinlikle kabul etmeyeceğiz.
Devlet içinde gençlik, kültür ve spor alanında çalışacak “paralel yapılar” oluşturulması toplumda ayrıcalıklı kesimlerin yaratılmasına, içinden çıkılamaz sorunlar ve şiddetli kavgaların başlamasına neden olacaktır.
TBMM’nde kabul edilen söz konusu protokolün 5 yıllık, KKTC Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen protokolün ise 1 yıllık olması, meseleyi meclis gündemine getirmeden alelacele geçirmek amacıyla yapılmış bir adım olarak dikkat çekmektedir. Böyle bir karar oluşturana kadar iktidar ve muhalefet milletvekillerinin onayına dahi getirmeden halkı temsil eden meclis iradesinin dahi gasp edilmesi böylelikle konunun daha geniş paydaşlarla tartışılmasına olanak verilmemesi ise samimiyetsizliktir. Bakanlar kurulunun protokol imzalanmadan oluşması muhtemel tepkilerle karşılaşmamak için süreci işine geldiği gibi yönetmesi, temel demokratik prensiplerin dahi içselleştirilemediğini işaret etmekte, iktidarın konu ile oluşacak olan muhalefete toleransının olmadığını da ortaya koymaktadır.
CTP-BG ve DP-UG hükümetini, bu ülkede “paralel yapılar” oluşmasına ve Türkiye’nin irademizi parça parça ele geçirmesine yol açacak, tam bir teslimiyetçilik örneği olan bu protokolü tekrardan gözden geçirmeye ve bu alanda yıllardan beridir büyük özverilerle çalışan örgütlerin uyarılarını dikkate almaya davet ediyoruz.
Toplumsal varlığımızı ve irademizi tehdit eden bu ve benzeri uygulamaları şiddetle kınadığımızı, bu konuda gerekirse bir platform oluşturarak uzun erimli mücadele vermeye hazır olduğumuzu da yetkililere ve kamuoyuna duyurur, saygılarımızı sunarız”

Açıklamaya imza koyan örgütler ise şöyle;

“HASDER-Halk Sanatları Derneği, Gençlik Merkezi Birliği, FOLKDER-Lefkoşa Folklor Derneği, GÖÇ-TAŞ-GöçmenköyTaşkınköy Kültür Derneği, MAGEM-Mağusa Gençlik Merkezi, KIBHAD-Kıbrıs Havaları Derneği, Mağusaİnsiyatifi, EMAA-Akdeniz Avrupa Sanat Derneği, TİYATRO SU,FOGEM-Lefkoşa Folklor ve Gençlik Merkezi , OTHELLO Folklor Derneği, AFD-Alayköy Folklor Derneği, Kıbrıs Türk Demokrasi Derneği –Londra, GİBETSU, TUFAD-Turizm Folklor Araştırmaları Derneği, Kıbrıs Halk Dansları ve Sanat Merkezi Derneği, Kıbrıslı Ağır Adımlar Halk Dansları Grubu, Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği, Özgür Adımlar Kültür ve Sanat Derneği, KTÖS-Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, BARAKA Kültür Merkezi,DEV-İŞ-Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Devrimci Genel-İş Sendikası, Emek-İş, Petrol-İş, Çağ-Sen, DES-DER-Değirmenlik Sanat Derneği, DİGEM-Dikmen Gençlik Merkezi Derneği,Çağdaş Halk Dansları Derneği, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, KTAMS-Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, GÜSAD-Güzelyurt Sanat Derneği, Dördüncü Duvar Kültür ve Düşünce Derneği, GASAD-Güzelyurt Amatör Sanatçılar Derneği, AKDER-Akçay Kültür Sanat Derneği, KTOEÖS- Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, MKDD-Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği, Kıbrıs Sivil Toplum Örgütleri Ağı (Mc-MED, KAYAD-Kadından Yaşama Destek Derneği, Yeşil Barış Hareketi, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, HASDER-Halk Sanatları Vakfı, Hasta Hakları Derneği, Eğitim Bilimleri Derneği, Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı, Bio-Der-Biyologlar Derneği, Talassamia Derneği, Kıbrıs Türk Yöneticiler Derneği, POSTRI-POST Araştırma Enstitüsü, BADEV, Karpaz Dostları Derneği),SEÇDER-Flower Of LoveCultureAndArtsAssociation, KAYDER-Kalkanlı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Bağımsızlık Yolu, MEKSAD-Mektep Kültür Sanat Derneği, HAZİNE-SEN-Hazine Çalışanları Sendikası, İST-KIBES-Kıbrıslılar Bilim, Eğitim Sağlık ve Dayanışma Derneği, Uzlaşım Derneği, Tango Kıbrıs Kültür Sanat Derneği, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Grup Baria, BES-Belediye Emekçileri Sendikası, Kıbrıslı Sanatçılar Platformu (UK), Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu, Şinya Kültür Sanat Derneği.”

Leave a Comment