Dünyamızda Nükleere Yer Yok

(24.05.2015) Türkiye 40 yıldan fazladır nükleer belasıyla karşı karşıya. Bütün baskı, karalama ve sansür uygulamalarına rağmen yaşam savunanlar nükleer karşıtı … Devamı »

Derinya Kapısı açılsın!

(08.05.2015) 1974 öncesi Kıbrıs’ın en önemli turizm bölgesi olan Maraş, kırk bir yıldır “bütünlüklü çözümün bir parçası olacak” masalıyla sürüp giden zamanda yaşanmaz bir yer … Devamı »

25 Nisan’da Selimiye’de Buluşalım

(16.04.2015) “Ülkemize sadece 90km uzaklıkta, Mersin Akkuyu’da yapılması planlanan nükleer santralin, ÇED raporundaki yetersizliklerden ve sahte imzalardan dolayı davalık olmasına … Devamı »

Mücadelemize Devam Edeceğiz

(06.04.2015) 71 sivil toplum örgütünün katılımıyla oluşturulan Koordinasyon Ofisi Anlaşması’nı Reddediyoruz Platformu Komitesi,  Yorgancıoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmede, anlaşmanın hukuka aykırılığı … Devamı »